شیـــــــــــدایان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
نویسنده: شازده - ۱۳٩٥/٩/٢
خــداوندا ! 
تو میدانی که من دلواپس 
فردای خود هستم
مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
خــــــداوندا
مرا مگذار تنها لحظه ای حتی..
نویسنده: شازده - ۱۳٩٥/٩/٢

دوست خوب شاید غمها را ازبین نبرد اماکمک میکند باوجود غمها،محکم بایستیمدرست مثل چترخوب که باران رامتوقف نمیکند اماکمک میکند آسوده زیرباران بایستیم

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :